Verslag van de lezing op 22 maart 2023 over de toekomst van Nederland, de kunst van het veranderen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed door Floris Alkemade.

Verslag van de lezing op 22 maart 2023 over de toekomst van Nederland, de kunst van het veranderen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed door Floris Alkemade.

mrt 24, 2023 Verslagen

Floris Alkemade werkte jarenlang als architect voor het architectenbureau van Rem Koolhaas. Hij richtte in 2008 zijn eigen bureau FAA op met standplaats Sint-Oedenrode en vestigingen in Brussel en Parijs. In 2018 is hij verkozen tot architect van het jaar en in 2022 won hij een prestigieuze oeuvreprijs. Hij is bij het grote publiek bekend geworden van het t.v.-programma Zomergasten. Floris was van september 2015 t/m september 2021 Rijksbouwmeester die de regering, gevraagd en ongevraagd, van advies heeft voorzien.

Floris Alkemade

Op 22 maart verzorgde Floris Alkemade in het Dommelhuis een inspirerende lezing over de toekomst van Nederland en die van Son en Breugel in het bijzonder. Hij schetste in zijn presentatie hoe de technologische ontwikkelingen ons hebben gebracht naar de huidige consumptiemaatschappij met al zijn uitdagingen zoals klimaatveranderingen, afnemende biodiversiteit, economische crisis, internationale spanningen, migratie en segregatie, waanideeën en infectieziekten. Het is volgens Floris duidelijk dat we naar een transformative change ofwel transformationele verandering moeten. Een fundamentele verandering in de sociale, economische en technologische structuren van onze maatschappij.

We zullen veel zuiniger moeten omgaan met onze aarde en onder andere de noodzaak van het behoud van cultureel erfgoed is mede daardoor van essentieel en existentieel belang. In zijn essay met de titel “De Toekomst van Nederland, De kunst van richting te veranderen” (2020) beschrijft Floris Alkemade een aantal complexe vraagstukken die zich heden ten dage voordoen. Aan de hand van een groot aantal heldere beelden wist Floris de huidige bedreigingen van onze planeet over het voetlicht te brengen. De grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan vragen om van richting te veranderen, waarbij optimisme en verbeeldingskracht essentieel zijn. Er zijn veel redenen voor doemscenario’s en pessimisme, maar optimisme en verbeeldingskracht zijn een veel betere motor voor verandering. Als we willen weten wat de toekomst van Nederland is, moeten we ons de vraag stellen wie we willen zijn, zo stelde Floris. Aan de hand van vele indringende voorbeelden wist hij de aanwezigen ruim 2 uur te boeien en te enthousiasmeren om hiermee ook aan de slag te willen gaan. Want ook voor Son en Breugel is een veranderingsrichting noodzakelijk. Behoud van waardevol (cultureel) erfgoed , het hergebruik en het herbestemmen daarvan zijn essentieel voor het behoud en herstel van natuur en voorkomen we onnodige verspilling en verdere aantasting van onze mooie aarde.

Het applaus van de aanwezigen was een welgemeende dankbetuiging en waardering voor de bijzondere en inspirerende wijze waarop Floris zijn boodschap heeft weten over te brengen.

Op YouTube zijn enkele interessante presentaties van Floris Alkemade terug te kijken. Zeker de moeite waard.