UITNODIGING    Najaarsexcursie naar de Gijzelaarskampen in Sint-                                 Michielsgestel op zondagmiddag 27-08-2023  

UITNODIGING    Najaarsexcursie naar de Gijzelaarskampen in Sint-                                 Michielsgestel op zondagmiddag 27-08-2023  

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze najaarsexcursie naar de Gijzelaarskampen in Sint-Michielsgestel met lezing en inleiding op het thema Gijzelaars en een bezoek aan de kamers waar de gijzelaars verbleven.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:
14.00 uur:     Ontvangst in de Beekvliet Boerderij door gastheer Koos Loose, met koffie en thee.

14.15 uur:     Lezing en inleiding op het thema “Gijzelaars”

14.45 uur:     Bezoek aan de 10 kamers met tien thema’s over leven en activiteiten van de Beekvlietgijzelaars

16.00 uur:     Nazit

Iedereen gaat met eigen vervoer naar de Beekvlietboerderij, Seminarielaan 3, 5271 SG Sint-Michielsgestel.

Als dit een probleem is dan kunt u dat op de antwoordstrook onder “opmerkingen” of in de mail aangeven.  We zoeken hiervoor dan een oplossing.

Voor leden bedraagt de bijdrage € 10,–, voor niet-leden / introducés is dit € 15,–

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag bij inschrijving te voldoen op rekening    NL 73 RABO 0198 8706 63  ten name van Erfgoedvereniging Son en Breugel

Als u wilt deelnemen vragen wij u om onderstaande strook ingevuld te bezorgen bij:

Thom van Dommelen, Amerikalaan 24 te Son

Aanmelden kan ook via het e-mail adres:

secretaris@ergfoedvereniging-sonenbreugel.nl  of telefonisch op:  06-28203706

——————————————————————————————————————

Ondergetekende neemt met in totaal  ……  personen deel aan de excursie naar de Gijzelingskampen  op zondagmiddag 27 augustus 2023 en heeft een bedrag van € ……. overgemaakt.   

(aantal deelnemende leden: ..….. en aantal deelnemende niet-leden: …… )

naam: …………………………………………………………..

adres: …………………………………………………………..  telefoon: ………………………..

 e-mail:  …………………………………………………………..       

  heeft geen eigen vervoer en wil graag met iemand meerijden *  

(*= a.u.b. aankruisen indien van toepassing)