OPROEP

De redactie van ons tijdschrift ‘Heem Son en Breugel’ vraagt versterking. Joop Dijsselbloem, Henk Hutten en Michiel Emmery zorgen elk kwartaal voor een lezenswaardig blad met allerlei interessante artikelen, vaak geschreven door henzelf en ook gelukkig door toevallige schrijvers. Het kost de redacteuren echter steeds meer moeite en zij zouden dan ook graag in contact willen komen met enkele medewerkers, zowel vanuit de eigen kring als daarbuiten

Wie zoeken wij?

Vrijwilligers die kunnen vertellen over de geschiedenis en het erfgoed van Son en Breugel; een gebeurtenis, een oude foto, een familie, oude gebruiken, etc. om daarvan samen met ons een artikel te maken voor het tijdschrift. Misschien word je zo enthousiast dat je redacteur wil worden! Lijkt het je wat? Joop, Henk of Michiel kunnen er meer over vertellen: joop.dijsselbloem@hetnet.nl of h.hutten@kpnmail.nl
of michielemmery@hotmail.com


Enkele voorbeelden om u een indruk te geven:

Van Kerk naar Dommelhuis HEEM 2022-2

Dit nummer van ‘HEEM’ is speciaal ter gelegenheid van de opening van het Dommelhuis uitgebracht.
Het formaat is A4, het telt 32 pagina’s en bevat vele foto’s.

De auteurs nemen u mee terug naar een ver verleden en door de geschiedenis mee naar de bouw van de nieuwe kerk en de ombouw daarvan tot het huidige Dommelhuis.

Dit speciale nummer van HEEM is voor € 5,- verkrijgbaar (zo lang de voorraad strekt) in onze heemkamer, Markt 1 te Son.

BEVRIJDINGSNUMMER HEEM 2019-3

Dit nummer van ‘HEEM’ is speciaal ter gelegenheid van de herdenking ‘75 jaar bevrijding’ uitgebracht.
Het formaat is A4, het telt 28 pagina’s en bevat 32 zwart/wit foto’s.

De auteur, dhr. Henk Hutten, behandelt de gebeurtenissen rond de bevrijding van Son en Breugel in september 1944.
In dit nummer staan ook verhalen van mensen die destijds de oorlog en de bevrijding van ons dorp hebben meegemaakt.

Dit ‘bevrijdingsnummer’ is voor € 5,- verkrijgbaar (zo lang de voorraad strekt) in onze heemkamer, Markt 1 te Son.


Verschillende oude nummers van het tijdschrift ‘HEEM Son en Breugel’, vanaf 1986, zijn nog verkrijgbaar bij de Erfgoedvereniging in het Oude Raadhuis, dat iedere maandag (behalve in de vakantieperiode) open is voor bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur. Alle uitgaven zijn op aanvraag ook digitaal; beschikbaar.

Overzicht van alle artikelen over de geschiedenis van Son en Breugel verschenen in de tijdschriften ‘HEEMSCHILD’ en ‘HEEM Son en Breugel’.

‘HEEMSCHILD’

Jaarnr.blz.Onderwerp
1976233Franciscus Sonnius (1506-1576)
  43De gemeene gronden van Son (1355)
  47Historie Sonse kerk, deel 1
1976354Historie Sonse kerk, deel 2
  60De regering van Breugel (17e eeuw)
1976472Historie Sonse kerk, deel 3
  77Bestuurders en eden anno 1700
197711Historie Sonse kerk, deel 4
  20Het jaar 1876, deel 1
1977235Het jaar 1876, deel 2
1977472Het jaar 1876, deel 3
  82De honderdste penning (1568)
1978111De honderdste penning in Son (1568)
1978349De Zusters in Son (1878-1978)
1978491Son en Breugel tijdens de Gelderse oorlogen (16e eeuw)
197911Het arm dorpken Breugel (17e,18e eeuw)
1979233De steen van Breugel (1926)
  39Een Sonse ruzie in 1755
  43Brandpreventie in de 18e eeuw
1979350Sint Genoveva (5e eeuw)
  52De gemeene gronden van Son (1355)
  58De kerk van Son (1107-1521)
  62De regering van Breugel (17e eeuw)
  67Bestuurders en eden anno 1700
1980117Bijnamen in Son en Breugel
  20Een nieuwe toekomst, een ander verleden(woonplaatsverandering 1818- 1824)
1980239Huwelijken in Son (in de 18e eeuw)
1980349J. Verhoeven, een Breugelse pastoor ca. 1850
  62Borgemeesters van Son (1692-1810)
1980484Son en Breugel in 1832, een onderzoek van kadastergegevens
Jaarnr.blz.Onderwerp
1981112Kerkerekeningen (van de Sonse kerk 1664-1666)
  21Het weer in Breugel (in de 19e eeuw)
1981461Van watermolens, sluizen en pegels (17e-18e eeuw)
198211Visitatie van watermolens in 1782
1982231De Sonse kerk weer terug aan de katholieken (1794-1810)
1982349Een terugblik bij het afscheid van burgemeester Steinweg, 1946-1982
  63Son en Breugel in 1882, deel 1
1983118Son en Breugel in 1882, deel 2
1983229De kwaliteit van de landbouwgronden in Son en Breugel in 1832
  37Het grondgebruik in Son en Breugel in 1832
1983365Tweehonderd jaar raadhuis in Son (1783-1983)
1984116Bij een legerkaart uit 1748
1984229Visitatierapporten van kerken en scholen 1685-1700
  37Kaart van een Sint-Joris en Sint-Barbaragilde uit Son anno 1526
1984353Veertig jaar na ‘Market Garden’ (september 1944)
198511Gilden in Son en Breugel (v.a. 1459)
1985355Een nieuwe brug, een oud verhaal (1717)
1985469De kerkerekeningen van Breugel 1664-1799

‘HEEM Son en Breugel’

Jaarnr.blz.Onderwerp
198612Van de kerk van Breugel (1648-1799)
  8Een stukje Sonse genealogie (Van de Ven – Latijnhouwers)
  11Hoe Son zijn openbare school verloor (1912)
  18Mina de Bresser 100 jaar, 28-8-1959
198621Sint-Petrus’ Banden (de oude en nieuwe kerk van Son)
198632Een roofoverval in Son (1749)
  7Een klepperman in Breugel (1801-1807)
  10Een gevaarlijk kermisvermaak (1797)
  12Van Son / Breugel tot Canada (familie Sanders, 1712-1982)
  18De noodbrug van 17-18 september 1944
198642Tijdens de mobilisatie 1914-1918
  8Son en Breugel anno 1886
  14De Sonse boterfabriek (1912-1954)
  23Uit de resolutieboeken (rundveeziekte in Breugel 1776)
198712De Breugelse molen (1871-1967)
  6Een traditie hersteld (wegkruisbeeld in Son)
  10De visrechten op de Dommel (v.a. 1437)
  15Ruzie om een stier, een generatieconflict (1929-1933)
1987226Studiefinanciering (1658)
  36Stamboomfragment Van Rijssel
  44De heffing van bruggeld en het drukke verkeer door Son in de 18e eeuw
  52Bezuiniging in 1782
1987355Een oud schepenzegel, een nieuw vignet
  57Het begin van de telefoon in Son en Breugel (1887-1913), deel 1
  63Ervaringen in september 1944
  66Nogmaals: de heffing van bruggeld in de 18e eeuw
  70Schapen over de grens met Best (1840)
  7675 jaar geleden en toen al een verkeersprobleem
1987478Een oorkonde uit 1553
  83Het begin van de telefoon in Son en Breugel, deel 2
  89Het tiendrecht in Son (afgekocht in 1856)
  95Bigamie… of toch niet? (19e eeuw)
  99Son en Breugel in 1887
198812Het gebruik van de gemeene gronden (v.a. 1355)
  9Een reglement van dag- en nachtbewaking (1807)
  14Hagelslag in 1907
  19Stamboomfragment T(h)eunisse(n) (1758-1944)
1988226Het oude Zonhove (1914-1987)
1988350Notarissen in Son en Breugel (1604-1913)
  60Driehonderd jaar geleden in Son en Breugel, de negenjarige oorlog, 1688-1697
1988472Stamboomfragment T(h)eunisse(n)
  73Ontginningen in Son rond 1800
  79Stamboomfragment Schutjes (1708-1931)
  88Son en Breugel anno 1888
198912Het Wilhelminakanaal door Son en Breugel (1854-1923), deel 1
  16De pest in onze steek, ook in Son (1636)
  23De prijs van een pint (1757)
1989226De feestelijke opening van de tramlijn Eindhoven – Son – St.-Oedenrode – Veghel (1897)
  35Emigranten naar USA (familie Sanders, 1867), deel 1
1989350Oorlogservaring september 1944 in Son ten zuiden van het Wilhelminakanaal
  62Het arm dorpken Breugel (18e eeuw)
1989474Het Wilhelminakanaal door Son en Breugel 1923-1933, deel 2
  84Emigranten naar USA, deel 2
  90Son en Breugel anno 1889
199012Een inventaris van de kerkelijke ornamenten van Son uit 1653
1990242Jan en Ernst Bagelaar, bewoners van het oudste huis van Son (1820-1837)
  59Waar liep de grens met Woensel precies? (v.a. 1355)
1990366Restauratie en uitbreiding van het oude raadhuis in 1920
  82Stamboomfragment Boudewijns (1717-1926)
  92Een arbeidsovereenkomst voor de koster anno 1830
1990494Bemoeienissen van de pastoor met de bouw van een nieuwe school in Son (1834)
  106De voogdijrekening (18e eeuw)
  113Son en Breugel anno 1890
  119Correctie stamboomfragment Boudewijns
199112Herinneringen aan Son in de tweede helft van de 19e eeuw
1991238Op zoek naar het graf van Sonnius, deel 1
  47De avonturen van Gerrit Schutjes, schepen te Son (18e eeuw)
1991366De middeleeuwse kerk van Sint-Petrus’ Banden te Son
1991490De Sint-Genovevakerk van Breugel
199212Heijmeric van de Velde (Heijmericus de Campo), een dorpsgenoot uit de 15e eeuw
  19Hoe een borstrok geschiedenis maakte (1788)
  24Baldadigheid rond het raadhuis (1804)
1992226Het begin van de electriciteitsvoorziening in Son en Breugel (1909-1923)
  37Boerderij met erf en tuin te Son omstreeks 1935
  44De vroegmis in de parochie van Son (1605)
  46Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 1
  48Breugel in de veiling! (1678)
1992350De runmolen van Jan van der Crabben in Son (1700)
  71Uit het leven van de heilige Genoveva (422-502)
  75Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 2
  76Omheining van percelen op het boerenbedrijf
1992478Waar lag de schuurkerk op Den Heuvel te Son? (1754-1817)
  82Een verboden teerdag in Son en Breugel (1685)
  93Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 3
  94Een Binnenlandsch Paspoort uit 1856
199312H.A.J. Veeneman, gemeentesecretaris en waarnemend burgemeester (1909-1945)
  12De markten in vroeger tijden in onze gemeente (v.a. 1554)
  21Een Sonse jongen in Algerije (1816-1846)
1993226Martinus van den Biesen als kerkbedienaar van Breugel (1700-1704)
  42Onze jaartelling
  46Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 4
  47Nogmaals de pest in Son (1636)
1993350De heilige Genoveva van Parijs: patroonheilige van de kerk van Breugel
  54De vroegste eigenaars en bewoners van Sons oudste huis (ca. 1700-1821)
  61De laatste eigenaars en bewoners van Sons oudste huis (1821- ca. 2000)
  64De borg- en ontlastbrief (18e eeuw)
  68Een Buitenlandsch Paspoort uit 1814
1993474St.-Petrus’ Banden: patroonheilige van de kerk van Son
  79Schoock en het spook. Vreemde ontwikkelingen rond de kerk van Breugel in de tweede helft van de zeventiende eeuw
  95Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, deel 5
199412De Heuvel en de Straat. Bouw en verfraaiing van twee nieuwe schuurkerken in Son gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw, deel 1
  16Trouwen doe je niet zo maar
1994226Gedwongen huwelijken in Son en Breugel
  31Een kraamkamer op de Bestse hei (1866)
  32De Heuvel en de Straat. Bouw en verfraaiing van twee nieuwe schuurkerkenin Son gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw, deel 2
  46Archeologische vondsten op de Hooidonkse Akkers, 6
  48Het gebruik van een medicijn (1753)
1994350 Jaar bevrijding 1944-1994
1994450De bevrijding van Son en Breugel in september 1794
  61Ook 50 jaar geleden. Noordlimburgse geëvacueerden naarSon en Breugel (1944)
  73Stamboomfragment (meester Harrie) Raaijmakers (v.a. 1670)en de voetbalclub
  79Wanneer was men oud genoeg om te trouwen? (1811-1940)
199512De Dommel vroeger
  13Het testament van onze dorpsgenoot bisschop Franciscus Sonnius (1576)
  19Archeologische kroniek over 1994
1995226Zoen met voetval (1567-1647)
  44Een brand op Houtens in 1832
1995351Een dorpsgenoot: Franciscus Sonnius, de eerste bisschop van ‘s-Hertogenbosch en van Antwerpen, 1506-1576
  74Op zoek naar het graf van Sonnius, deel 2
1995478De waterlopen en bruggen van Son en Breugel in vroeger tijden
  91Son en Breugel anno 1895
  99Errata en aanvullingen (stamboom Raaijmakers)
Jaarnr.blz.Onderwerp
199612Dorpspraat of dorpsklets (brand Zwijnsbergen 1921)
  6Archeologische kroniek over 1995
  12Sint Petrus’ Banden: patroonheilige van de kerk van Son; een aanvulling
  14Son en Breugel 1811-1939; enige wetenswaardigheden
  20De Kattenberg, nu Sint Catharinastraat, Breugel
  23Archeologisch veldwerk op Ekkersrijt afgesloten
1996226Het gebruik van voornamen in Son en Breugel 1700/1810 en 1851/1939
  40Trouwring na ruim veertig jaar teruggevonden
  43De St.-Petrus’ Bandenkerk te Son
  47Pokkenvaccinatie in 1826
1996350Antonius Laecman. Een dorpsgenoot uit de 15e eeuw, hoogleraar te Leuven
  59Vermiste soldaten uit Son en Breugel in 1814
  68Crimineel Son en Breugel in de zeventiende en achttiende eeuw
  72Schanddicht uit de 18e eeuw
1996474Sonse en Breugelse meisjes als Veghelse Franciscanessen (20e eeuw)
  88Son en Breugel in 1896
  95Waar komt de naam Unster vandaan?
199712Oproer rond ontginningen in Son in 1791
  13Vooruitgang (dagelijks leven na 1950)
  18Studiebeurzen gesticht door dorpsgenoten (1400-1700)
  21Een graf te Son (1895)
1997226Wilhelmus Smarius, pastoor te Breugel 1793-1827
  34Archeologische kroniek over 1996
  40Jan Habraken vertelt
1997350Trees de Snijer vertelt
  63Bezoek van de Commissaris van de koningin rond 1900
  68Notabelen onder elkaar; woordgebruik in 1898
  71De klokkenluider van Breugel; een vacature in 1801
1997474Inkwartiering bij de familie Van Vroonhoven 1939-1940
  87Son en Breugel in 1897
199812Julius Widlak vertelt
  10Uit de bodem: Keltisch betaalmiddel (1e eeuw)
  11De familie Brzoskowski. Waar zijn zij gebleven? (v.a. 1888)
  21Archeologische kroniek over 1997
  24Samenstelling bevolking naar kerkelijke gezindheid 1815-1960
1998226Cornelia, Judocus en Paulus van de Ven: weeskinderen in de achttiende eeuw
  35Piet Coppelmans vertelt
  45Het Maatboek van Son van 1648
  48Uit de bodem: Franse rekenpenning (1415-1497)
1998350Meester Harry Raaijmakers vertelt
  62Op weg naar Afrika met een Breugelse missionaris(Frans Sanders in 1935), deel 1
  67Thomas Stephani, Son 1502 – Rome 1538
  72Uit de bodem: Knoop met scheepmotief (17e eeuw)
  74In gesprek met Sinterklaas / Martien van den Hurk
1998484Son en Breugel in 1898
  94Op weg naar Afrika met een Breugelse missionaris, deel 2
  100Uit de bodem: Romeinse As van Augustus (27 v. Chr.-14 n. Chr.)
199912Een greep uit de eerste 20 jaren van de RK. Boerinnenbond in Son (v.a. 1939)
  14Op weg naar Afrika met een Breugelse missionaris, deel 3
  20Zo maar wat informatie rond waskaarsen (1726)
  25Sonse mirakels (in 1383)
  28Uit de bodem: Adelaar van een koetslamp (ca. 1900)
1999226Marinus Roefs, van koeherder tot archivaris (1891-1981)
  38Op zoek naar een familierelatie (Van de Velden: Heijmeric de Campo en Franciscus Sonnius)
  42Een brief van Franciscus Sonnius (1572)
  46Waskaarsen met een vervolg (de familierelatie)
  46Een lening aan het Brabantse leger in 1810
  48Uit de bodem: Kets van musketgeweer (19e eeuw)
1999350Hoe rijk waren de Sonse Bagelaars? deel 1: Jan Hendrik Bagelaar (1780-1827)
  67Heemkundekring Son en Breugel 1974-1999
  80Uit de bodem: Bikkels (19e eeuw)
1999482Hoe rijk waren de Sonse Bagelaars? deel 2: Ernst Willem Jan Bagelaar (1775-1837)
  97Uit de bodem: Romeins slot (1e eeuw)
  98Wim Hulsen vertelt
200012De secretaris en zijn dienstmeid (1758-1770)
  8Son en Breugel in 1899
  16Marinus van Beek (1790-1872)
  26Luikse spruiten in Son (18e eeuw)
  28Uit de bodem: Romeinse armbanden (1e-2e eeuw)
2000230Lambert Boudewijns vertelt
  40Bikkelen van godenvermaak tot kinderspel
  46Studenten uit onze gemeente in 1550-1750
  52Uit de bodem: Gespen 15e-17e eeuw
2000354Hoe Son en Breugel gas kregen (1942-1965)
  67Landmeten in Son en Breugel (ca. 1826)
  72Een andere Genoveva (5e eeuw)
  76Uit de bodem: Vingerhoedjes 15e-19e eeuw
2000478De brievengaarder en zijn milieuprobleem (1896)
  83Meer wetenswaardigheden over Ernst Bagelaar (1775-1837)
  92Son en Breugel in 1900
Jaarnr.blz.Onderwerp
200112Adriaan Kuijten, bestuurder in hart en nieren
  11Son en Breugel na de komst van het aardgas (v.a. 1965)
  15Een Sons verhaal (schapen, wolf en hond, <1887)
  16Lijkstrootje leggen, een vergeten gebruik
  23Onze nieuwe website
  24Uit de bodem: Spinsteentje en spinloodje 16e-18e eeuw
2001226In gesprek met Everardus (Gerrit) van Eck
  38Bomen op / over pleinen
  46Uit de bodem: Bronzen randbijl (ca. 1300 v. Chr.)
  47De Veerstraat in Breugel, deel 1
  48Een schranspartij in Breugel (1888)
2001350Zangvereniging ‘Een van Zin’ 1875-2001
  69De potjes uit de Potjesberg in Son
  72Uit de bodem: Nestel 17e eeuw
2001474Son en Breugel in 1901
  86De volières van Son en Breugel (1967, 1978)
  91Een ‘woordenboek’ uit 1741
  95Uit de bodem: Bronzen mantelspeld 1e-2e eeuw
200212Het Sint-Catharinagilde te Son, Marinus van Dinther en Gerard Swinkels vertellen
  14De mysterieuze dood van Hendrik van Dinther (1782)
  18Uit de bodem: Rijwielbelastingplaatje (1935)
  19Son en Breugel: een eeuwenoude LAT-relatie
  24Onze website
2002226Wegwijs in Son en Breugel: Olen, De Kuilen, Stad van Gerwen, Kwadestraat
  31Oude houtwallen in de Sonse bergen
  36Wilhelmus Petrus van den Hurck 1701-1774
  46De Veerstraat in Breugel, deel 2
  48Uit de bodem: Zilveren denarius (1e eeuw)
2002350De bestuurlijke indeling van Son en Breugel van de late middeleeuwen tot 1811
  59Wegwijs in Son en Breugel: Gaskendonk, Keske, Broekstraat, Hooidonk, Stakenburgstraat
  63Een graf in Spanje (1667)
  64De kapel in de Beverlaan (1946-1985)
  71Rectificatie kaartje Sonse bergen
  72Onze website
2002474Son en Breugel in 1902
  89Wegwijs in Son en Breugel: Wolfswinkel, Breeakker, Waterhoef, Gentiaanlaan
  93De band van Son en Breugel met Leuven
  99Uit de bodem: Koperen/bronzen zegelring (17e eeuw)
  99Sonse en Breugelse uitdrukkingen
200312Wegwijs in Son en Breugel: Bokt, Driehoek, Esp, ’t Zand, Ekkersrijt, Houtens
  7Toezegging in kapel Beverlaan
  8De banden van Son en Breugel met Antwerpen
  10What’s in a name: Van Son (1700-1900)
  12Het stroomgebied van de Dommel
  13Leerplicht en schoolverzuim in Breugel (1929-1963)
  24Uit de bodem: Keltisch regenboogschoteltje (1e eeuw v. Chr.)
2003226Afscheid van pastoor Bakermans
  37De Nieuwstraat en het Raadhuisplein
  48Sonse en Breugelse uitdrukkingen
  49Uit de bodem: pijlpuntje uit de steentijd (ca. 3000-2000 v. Chr.)
2003350De Sonse dorpspomp (v.a. 1859)
  55Leerplicht en schoolverzuim in Breugel door ziektes (1929-1963)
  64Het Mariakapelletje op de Kuilen (v.a. 1946)
  68Wegwijs in Son en Breugel: Veerstraat, Eind, Hoogstraat, Beemdstraat
  72Uit de bodem: Devotiemedaille van Sint Oda (20e eeuw)
2003474Het studiekamp van het Brabants Studentengilde in Breugel 1946, deel 1
  81Son en Breugel in 1903
  92Wegwijs in Son en Breugel: Sonse Bergen, ’t Harde Ven, Muizenberg, Potjesberg, Fonteinberg, Geuzenberg, Schietbaan
200412Een bijzonder huis in Son: Van Amstel (1863-1963)
  15Wegwijs in Son en Breugel: Brouwerskampweg, Jagerskampweg, Dutmellapad, Ockhuizenweg, Hoberglaan
  19Brouwerskamp, vernoemd naar Adriaan van de Ven, bierbrouwer (1845-1916)
  20Het studiekamp van het Brabants Studentengilde in Breugel 1946, deel 2
  22Ons oude gemeentearchief in 1855
  24Onze website
2004226De familie Verschuijl / Verschoyle (1300-2000)
  33Leerplicht en verzoeken om vrij te krijgen in Breugel (1929-1963)
  41Son en Breugel in 1946
  47Over snelheid gesproken! (1912)
  48Uit de bodem: Gouden halve reaal van Philips II (1575)
2004350De oorlogsjaren 1940-1945 in Son en Breugel, een impressie
  58Politiecommandant Baak over september 1944
  62September 1944: een fietspad als herinnering
  63Enige herinneringen aan september 1944
  69Seminaristen in Son 1942-1944
  84Uit de bodem: Devotiebeeldjes (1900-1940)
2004486Son en Breugel in 1904
  97Hier Son en Breugel ! Gids voor een vooruitstrevende gemeente (1960)
200512(Kleine) bedrijvigheid in de jaren twintig van de 20e eeuw
  10Turf en törruf
  15Hier Son en Breugel ! deel 2
  24Uit de bodem: Koperen horlogesleuteltjes uit de 19e eeuw
2005226Enige notities m.b.t. de postbezorging in de 19e eeuw
  30Hier Son en Breugel ! deel 3
  38Lambert Proening alias Lambert de Kuijper
  43Het weer van zeventig jaar geleden
  48Uit de bodem: Devotiemedaille van O.L.V. van Cortenbosch
2005350De pastoorsmeid: ‘Anneke van de pastoor’
  58Archeologisch onderzoek in Son 2004
  69Screaming Eagle
  72Onze website
2005474De bouw van de kerk van St.-Petrus’ Banden
  83Son en Breugel in 1905
Jaarnr.blz.Onderwerp
200612Gerard Konings vertelt
  11Kunstenaars in Son en Breugel 1850-1950
  19Een schilderij van Louis Bogaerts
  22Oproep
  23De tijden van weleer
  24Onze website
2006226Mijnheer de Meester
  34Tijd kost geld (en tijd)
  40Oproep
  43‘Contact’ 1949-1950
  48Uit de bodem van onze gemeente
20063501106-2006. Negenhonderd jaar hertogdom Brabant
  55Gesprek met Fien Schutjes en Truus Schutjes-Vos
  65De oude pastorietuin wordt park Vroonhoven
  72Uit de bodem van onze gemeente
20064741107. Eerste vermelding van Son
  80Son en Breugel in 1906
  93De gemeente Son en haar kerststallen
200712Een ‘kerkelijk rondje’ Son en Breugel
  24Onze website
2007226900 jaar parochie Sint-Petrus’ Banden in Son
2007370Broeders uit Son en Breugel
  80Jan van Gorp en ‘zijn’ destructor
  88Wie niet waagt die niet vindt
2007494De verering van Cornelius in Son
  106Son en Breugel in 1907
  119Breugel in spreekwoorden
  119Klep-klep
200812Vijftig jaar KBO Son, 1959-2008
  20Gesprek met zuster Helena Maria
  32Onze website
2008234Van kerkhof naar kerkplein
  54De klok van Hendrik Bagelaar
2008358Rondom de kerk van Son
  73De laatste brugwachter van Son en Breugel
  86Wandkunst in Son en Breugel
  88Help wandkunst opsporen
2008490Son en Breugel in 1908
  103Vijftig jaar geleden: de Sonse kerk brandt
  110Carl Weber architect restauratie Sonse kerk?
200912Gevonden, aantekeninhgen van Breugelse pastoors, 1814-1835
  11Jan Tesselaar, adjunct directeur Huize Zonhove van 1 juni 1958 tot 1 juni 1981
  22Wandkunst
  24Onze website
2009225De eerste 50 jaar van de Boerenbond Breugel
2009350Sint Catharinagilde 550 jaar
2009494Wonen in de bronstijd op Ekkersrijt (gemeente Son en Breugel)
20095142Franciscus van de Werff, pastoor te Breugel
  152Herinneringen aan het boerenleven van weleer
  156Son en Breugel in 1909
  166Wandkunst in Son en Breugel
  167Rectificatie
201012‘HEEM Son en Breugel’ vernieuwd
  3In gesprek met Noud Stultiëns
  11Bakkers in Son en Breugel sinds 1939
  17Een ‘blauw handje’
  18Een landloper uit Breugel
  21Wandkunst in Son en Breugel
  24Onze website
2010226Sint Petrus van de Sonse boterfabriek
  31Tegeltableau Sint Petrus onthuld
  33De Sonse Bergen
  42Uit een borgemeestersrekening van 1631
  48Wandkunst in Son en Breugel
2010350Huizen in het centrum van Breugel vanaf 1832
  61Georganiseerde Zelfbescherming in Son en Breugel
  70Een mooi geschenk
  71Wandkunst in Son en Breugel
2010474Son en Breugel in 1910
  83Gijzelaars uit Son en Breugel
  89‘Sneeuw’ in de Molenstraat, 28-02-1966
  90Wandkunst in Son en Breugel
  92Grafveld in Son
  94De steen van Breugel, een steen des aanstoots
  96Correctie Heem Son en Breugel 2010-3
Jaarnr.blz.Onderwerp
201112Adriaan Kuijten, oud-voorzitter van onze Heemkundekring
  3Huizen in Son aan de Markt en om de hoek
  15In gesprek met Gerrit Gerritse
  23Wandkunst in Son en Breugel
  24Rectificatie
2011226Burgemeester Paul Steinweg 1917-2011
  32Pastor Bakermans vijftig jaar priester
  38Ad Paulen over zijn vader Adriaan Paulen
  46Wandkunst in Son en Breugel
  47Het schoolmeestershuis in Son, een rectificatie
  47Rectificatie
201135017 september 1944, onze bevrijders kwamen van boven
  60In gesprek met Anny Jacobs-Beelen
  66De Zwaan
  76Hendrik Veeneman
2011478De lotgevallen van de fanfare, 1912-2012
  120Inhoudsopgave 2011 jaargang 26
201212De boerderij van Albert Vink op Olen
  9Son en Breugel in 1911
  17In Son geboren in 1810
2012226De Sint Genovevastraat vanaf 1832
  35Een schilderij met geschiedenis
  40De Brug, een Son en Breugels weekblad, 50 jaar
  42Een Breugelse wever in 1739
  46Fanfarenieuws in 1959
  47Wandkunst in Son en Breugel
2012350Een gouden jubileum – 50 jaar bibliotheek Son en Breugel
2012478De oude pastorie van Breugel
  861798. De Sonse kerk onttrokken aan de (protestantse) eredienst
  90Son en Breugel in 1912
  99Wandkunst in Son en Breugel
  100Rectificatie
  100Inhoudsopgave 2012 jaargang 27
201312Het kerkplein van Son, ook voor de Romeinen een heilige plaats
  6Son-en-Breugelse Zusters van Schijndel
  131810. De schuurkerk op De Heuvel aan de (katholieke) eredienst onttrokken
  18Louis Buelens, 1936-1960: ‘heldenpiloot’
  22Wandkunst in Son en Breugel
  24Onze website
2013226Kerken in Son en Breugel, vijftig jaar geleden
  42Het schilderijenkabinet van pastoor Van Esch
  48Gesprek met Mimi van den Berg-de Cock, als ‘duizendpoot’ actief in Son
2013354Son en Breugel in de overgang
  60Son-en-Breugelse Zusters van Schijndel (2)
  68Piet van de Laar, houthandelaar, kruidenier en wandelaar
2013478Scholen en onderwijs in Son en Breugel in vroeger tijd
  91Son en Breugel in 1913
  100Inhoudsopgave 2013 jaargang 28
201412Een beroemde dorpsgenoot: Franciscus Sonnius
2014226De wegenruit rondom Son en Breugel (1945-1979)
  55Het jubileumboek is in aantocht
  56Onze website
2014358De jaren 1935-1945; burgemeester Schoepp in Son en Breugel
20144110Son en Breugel in 1914
  119Tijdens de mobilisatie 1914-1918
  123Een vleugje Sonnius
  125Alteratie
  126Veertig jaar geleden
  132Inhoudsopgave 2014 jaargang 29
201512Turkse gastarbeiders in Son voor Niemans’ Beton
  12Boerenerven onder de meubelboulevard
  17Een openbare verkoop van de inboedel van ‘De Zwaan’ in 1874
  21Een erfdeling in 1759
2015226Over vijftig jaar gemeentehuis en zijn voorgangers van weleer
2015350Een nieuwe raad, een nieuw geluid
  55Ardina Maria van Kleef – Zuster Miranda
  61Een openbare verkoop
  65Rectificatie
  66Het begin van SBC
  69Zonhove als militair hospitaal
  71Wandkunst in Son en Breugel
  72De Sonniuswijk in 1799
2015474Watermolens, sluizen en pegels
  81Son en Breugel in 1915
  90Meester Beelen in Son en Breugel
  96Inhoudsopgave 2015 jaargang 30
Jaarnr.blz.Onderwerp
201612De oude kerktoren van Son
  11Meester Beelen in Son (2)
  19De Sonse jongensschool van 1910 tot 1920
  21Vijftig jaar geleden: de doorgaande weg op de schop
  24Onze website
2016226Huizen in de Dommelstraat, nummers 1 tot en met 11
  38Meester Beelen in Son (3)
2016350In Memoriam: Walter van der Meeren
  51De oude kerktoren van Son (deel 2)
  61Huizen in de Dommelstraat, nummers 13 t/m 37
  69Werk van Theo van Amstel
  70Onze website
2016474Son en Breugel in 1916
  84Meester Beelen in Son en Breugel (4)
  92Een herenhuis op De Heuvel en zijn bewoners
  95Advertenties uit het verleden
  96Rectificatie en inhoudsopgave 2016 jaargang 31
201712Opgravingen op terrein BETONSON
  7De giften van Antonetta van de Ven (1865-1942)
  12Meester Beelen in Son en Breugel (5)
  16Van patronaat naar Corneliushuis en Vestzaktheater
2017226De La Corte: een familie uit Son in Spanje
  33Verkiezingen een eeuw geleden
  41Een kijkje in de rechtspraak in de 18e eeuw
  46Het Wilhelminakanaal graven
2017350Kerkplein of MFA-square
  61Speuren naar Juan de la Corte
  70De Sonse Piëta honderd jaar
2017474Son en Breugel in 1917
  86Koorzang in de Breugelse parochiekerk St.-Genoveva, 1941-1943
  100Onze website
  100Inhoudsopgave 2017 jaargang 32
201812Het ‘Buukske van de Guld’
  8Jubileumbedevaart R.K. Boerinnenbond
  14Huizen in de Dommelstraat, nummers 36-18
2018226Het ‘Buukske van de Guld’ (2)
  33Huizen in de Dommelstraat, nummers 16 t/m 2
  47Sacramentsaltaar Sy. Genovevakerk Breugel
2018350Herinneringen van Theo Beelen, zoon hoofd lagere school Breugel (1947-1954)
2018474Het ‘Buukske van de Guld’ (3)
  80Son en Breugel in 1918
  93Honderd jaar geleden, de ‘Spaanse griep’
  97Hoera, een nieuwe burgemeester
  99Vastenavondruzie in 1918
  100Inhoudsopgave 2018 jaargang 33
201912Een mooi cadeau, een tableau van de boterfabriek
  14Jan Paulus van de Kamp, voorouder met een verhaal
2019226In Memoriam Boudewijn Verhaar en Jan de Vries
  27Fragmenten uit het dagboek van meester Theo Beelen over oorlog en bevrijding
  41Nepnieuws rondom Pieter Bruegel
2019349Oorlog en bevrijding in Son en Breugel (bevrijdingsnummer)
2019478Son en Breugel in 1919
  90Remember September 2019 voorbij
  100Onze website
  100Inhhoudsopgave 2019 jaargang 34
202012Henk Veeneman, een mens met een naam om te onthouden
  12Ruzie om een stier, een generatieconflict rond 1930
  24Onze website
 226De beginjaren van het voetbal in Son en Breugel 1911-1938
  32De hongerwinter en thuiskomst van meester Beelen, 75 jaar geleden
47Stamreeks van Johan Petrus Sanders, de voerman van Breugel
 35075 jaar geleden, een terugblik op een bewogen jaar
  58Peilmerksteen in het Oude Raadhuis
  62Over den houteren en den ijzeren Bert
  72Onze website
 474De honderdste penning in Son
  81Son en Breugel in 1920
  90Nog meer over 1920
  99Wandkunst in Son en Breugel
  100Inhoudsopgave 2020 jaargang 35
202112De Gentiaan, even het middelpunt van jong progressief Nederland
  9Familie, het Gilde, de pest en de kerk van Son
  14Nieuws over de Sonse watermolen
 226Pastor Bakermans 60 jaar priester en vijftig jaar pastor in Son
  30Korfbal in Breugel
  39Nog meer nieuws over de Sonse watermolen
  48Correctie
 350Speuren naar de ‘Berchmolen’ in Son
  56Vijftig jaar geleden. Wat gebeurde er in 1971?
  66Son en Breugelse zusters in Schijndel
  68Schilderij: Gezicht op Son vóór 1920
  71Wandkunst in Son en Breugel
 474Waar stond de Sonse Boortmolen?
  78Son en Breugel in 1921
  90Inbedding oude grafstenen in toekomstig dorpshuis
  92Het bestuur van Son en Breugel vóór 1810
  100Inhoudsopgave 2021 jaargang 36
202212HEEM Son en Breugel in een nieuwe jas?
4Het Oude Raadhuis fraai opgeknapt
8Interview met Lisette Veeneman en Annette van Vroonhoven
13Ik stond in het nieuwe Dommelhuis en dacht…
225van Kerk naar Dommelhuis (bgv de opening van het Dommelhuis)
358Bespiegelingen bij een maquette
68Boerenbruiloften in Son en Breugel sinds 1986
72Amerikaanse plantensoorten in de wadi in het Sonniuspark
74Mina Poppekop: een portret
77Mededelingen
4861672 Rampjaar: wat een ramp en veerkracht
87Son en Breugel in 1922
95Vijftig jaar geleden: het jaar 1972
101Archeologie verankerd in het Dommelhuis
104Mededelingen
108Inhoudsopgave 2022 jaargang 37
202311Van Patronaat, Corneliushuis, Vestzaktheater en hoe nu verder?
12Historische Geografie Brabant, een nieuw project van de Erfgoedvereniging
16De Kiosk
18Mededelingen
226Honderd jaar Wilhelminakanaal
53Mededelingen
358De oorlog in Son en Breugel, 1940-1945. Studenten uit Beekvliet, gijzelaars naar Beekvliet
78Mededelingen
482Van Klooster naar ‘Sonnerie’ en hoe nu verder?
102Glas in lood panelen uit de oude Sonse pastorie van 1798
108Mededelingen