In memoriam Dick van Hattum

In memoriam Dick van Hattum

Afgelopen zaterdag namen we afscheid van Dick van Hattum die op 26 november is overleden.

Dick is in 1983 lid geworden van onze vereniging, toen nog Heemkundekring Son en Breugel, is in 1995 gekozen in het bestuur en is daarna steeds door de ledenvergadering herbenoemd totdat hij in 2021 met name vanwege zijn slechter wordende gehoor is teruggetreden.

Ook in 2021 is Dick, in verband met zijn verdiensten voor de vereniging, benoemd tot erelid.

Nogal wat jaren was Dick het aanspreekpunt voor onze automatisering en tot aan het moment van onze naamswijziging verzorgde hij onze website.  Maar zijn verdiensten bestonden toch vooral uit de manier waarop hij invulling gaf aan het vormgeven van ons verenigingsblad HEEM. 

Dick was een rustige, wijze, serieuze en vriendelijke collega-bestuurder, altijd geïnteresseerd hoe het met anderen ging.

Met zijn ongemakken, slecht horen en bewegingsbeperkingen, wist hij, met veel hulp en ondersteuning van zijn vrouw Hiltje, goed om te gaan en naar buiten toe bagatelliseerde hij die beperkingen.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd.