Coördinatie van onderstaande werkgroepen: vacature

* Werkgroep DOCUMENTATIE en BIBLIOTHEEK
Tijden: op maandagen van 9.30-16.00 uur.
Plaats: Oude Raadhuis, Markt 1, Son
Medewerkers: Henk Hutten, Paul Seesink, Joop Dijsselbloem-Visser, Ans Habraken,
Betty van der Dennen, Martin van Rooij (bibliotheek).

Activiteiten:

 Verzamelen van alle originele, gekopieerde en gefotografeerde akten, artikelen, berichten en literatuur.
 Een namenindex maken op de collectie weekbladen.
 De documentatie en de bibliotheek ordenen en bijhouden.

__________________________

* Werkgroep BIDPRENTJES ETC.
Tijden: op donderdagen van 14.00-16.00 uur
Medewerkers: Dora Cooijmans

Activiteiten:

 Digitaliseren van bidprentjes.
 Het maken van een persoonsnamenindex met vermelding van alle gegevens van bidprentjes en andere familieberichten.

__________________________

* Werkgroep GENEALOGIE
Tijden: op maandagen van 9.30-16.00 uur en van 19.30-21.30 uur

In de avond bezoek alleen op afspraak via tel: 0499-473331
Medewerkers: Joop Dijsselbloem-Visser, Mary Waterschoot, Hiltje van Hattum

Activiteiten:

 Correctie van ingevoerde gegevens stambomen Son.
 Correctie en invoer gegevens t.b.v. de ‘Kadastrale Atlas’.
 Invoeren van personen uit Son en Breugel in een genealogiebestand.
 Invoeren van deze personen in het bestand van de ‘Kadastrale Atlas’.

__________________________

* Werkgroep HISTORISCHE GEOGRAFIE BRABANT
Tijden: op maandagen van 13.00-16.00 uur
Medewerkers: Wil Schoenmakers, Felix Herremans, Marc van Beek, Gerrie Nollen.

Activiteiten:

 Uitgaande van de eerste kadasterkaart uit 1832 wordt m.b.v. diverse bronnen de ontwikkeling van het dorp en haar inwoners in beeld gebracht. Zie ook: www.historischegeografiebrabant.nl

__________________________

* Werkgroep PUBLICATIES
Tel. 0499-473331, e-mail: redactie@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Medewerkers: Joop Dijsselbloem-Visser, Henk Hutten, Michiel Emmery, Sjef den Uijl, Frans Wilbrink.

Activiteiten:

 Aanleveren en redigeren van artikelen voor onze periodieken.
 Aanleveren en redigeren van artikelen voor krant en weekblad.


Coördinatie van onderstaande werkgroepen: Frans Wilbrink

* Werkgroep BEELD en GELUID
Tel. 0499-473049, e-mail: coordinatorbg@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Tijden: op donderdagen van 14.00-16.00 uur
Plaats: Oude Raadhuis, Markt 1, Son
Medewerkers: Frans Wilbrink, Mien Guitjens-Lavrijssen,
Gerard van den Heuvel,
 Jos Berndsen, Toos op de Weegh, Fran Maasdam,
Cor van de Graaf

Activiteiten:

 Nieuwe fotoaanwinsten, dia’s en negatieven worden gedigitaliseerd, voorzien van een beschrijving en daarna aan de Fotobank toegevoegd.
 Foto’s nemen van diverse gebeurtenissen in Son en Breugel. Een selectie hiervan wordt toegevoegd aan de Fotobank.
 Aanvragen voor foto’s afhandelen.

Projecten:

 Beschrijven van de collectie Van Oorschot.

__________________________

* Werkgroep SOCIALE MEDIA

Tel. 0499-473049, e-mail: coordinatorbg@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Medewerker: Frans Wilbrink

Activiteiten:

 Op Facebook (HeemSonenBreugel) vermelden we belangrijke activiteiten en nieuwsfeiten. Daarnaast publiceren we iedere week enkele historische foto’s met omschrijving. Af en toe zetten we ook een filmpje op onze Facebookpagina.
 Op Twitter (@HeemSonenBreugel) plaatsen we belangrijke heemkundige nieuwtjes, waaronder onze lezingen.

__________________________

* Werkgroep OBJECTEN
Tel. 06-13371518, e-mail: h.cooijmans-engels@kpnmail.nl
Medewerkers: Dora Cooijmans, Gerard van den Heuvel, Frans Wilbrink

Doel: Verzamelen, bewaren en onderhouden van objecten die iets vertellen over de geschiedenis van Son en Breugel.

Tijden: donderdag van 14.00-16.00

Activiteiten:

  • Verzamelen, beschrijven en archiveren van objecten (Dora Cooijmans)
  • Bewaren en onderhouden van objecten (Gerard van den Heuvel)
  • Fotograferen van Objecten (Frans Wilbrink)

Coördinatie van onderstaande werkgroep: vacature

* Werkgroep LEZINGEN en EXCURSIES
Tel. xxxxxxxxxx, e-mail: info@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Medewerkers: Sjef den Uijl

Activiteiten:

 Organiseren van de zomer- en winterexcursie.
 Verzorgen van de jaarlijkse lezingen.
 Organiseren van fietstochten, wandelingen en rondleidingen.
 Presentatie op Jaarmarkt en Open Monumentendag.


Coördinatie van onderstaande werkgroep: Michiel Emmery

* Werkgroep ARCHEOLOGIE
Tel. 06-20726094, e-mail: archeologie@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl

Activiteiten:

Hoofdtaken zijn:
 Controleren van aangevraagde en uitgegeven vergunningen in relatie tot de archeologische waardenkaart van Son en Breugel en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over onder andere deze zaken en het archeologisch beleid van de gemeente.
 Resultaten van archeologisch onderzoek openbaar maken voor de inwoners van Son en Breugel en vertalen naar publieksgerichte uitingen, zoals teksten, maar ook het streven naar zichtbaar maken van resultaten of het markeren van een locatie in het landschap.
 Het onderhouden van contacten met professionals en amateurs, zoals stads- en regio archeologen, de gemeente en de archeologische werkgroep WADNA onder leiding van Geit Emmery.
 Toezicht houden op archeologische werkzaamheden in de gemeente.


Coördinatie van onderstaande werkgroepen: Carel Verdonschot

* Werkgroep MONUMENTEN
Tel. 0499-475680, e-mail: monumenten@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Medewerkers: Carel Verdonschot, Dora Cooijmans-Engels,
Joop Dijsselbloem, Henk Hutten, Wil schoenmakers

Activiteiten:

 Behartigen van het behoud van ons erfgoed en ondersteuning van de gemeentelijke monumentencommissie.

Projecten:

 Medewerking verlenen en voorstellen doen t.b.v. een gemeentelijke monumentenlijst.
 Cultuurhistorisch Beleidsplan, i.s.m. gemeente Son en Breugel, provincie Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant.
 Project ‘Dommelvisie’.
 Inventariseren van klein religieus erfgoed, i.s.m. Bureau Erasmus Eindhoven.
 Project ‘Help Wandkunst Opsporen’.

__________________________

* Werkgroep BEZORGING BLADEN
Tel. 0499-475680, e-mail: monumenten@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Medewerkers: Carel Verdonschot, Jeanne Verdonschot-Brewel

Activiteiten:

 Distributie van ‘HEEM Son en Breugel’ en het Mededelingenblad.


Coördinatie van onderstaande werkgroepen: Thom van Dommelen

* Werkgroep LEDENADMINISTRATIE
Tel. 0499-473310, e-mail: ledenadmi@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Medewerker: Thom van Dommelen

Activiteiten:

 het bijhouden van de Ledenadministratie, het maken van bezorg- en verzendlijsten en het onderhouden van contacten met de houders van ruilabonnementen.

__________________________

* Werkgroep ICT
Tel. 0499-473310, e-mail: webmaster@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Medewerkers: Wil Schoenmakers, Thom van Dommelen

Activiteiten:

 Het bijhouden van de computers en randapparatuur (hardware en software).
 Adviseren bij aanschaf nieuwe apparatuur.

__________________________

* Werkgroep WEBSITE
Tel. 0499-471008, e-mail: webmaster@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Medewerker: Thom van Dommelen

Activiteiten:

 Ontwerp en actualisering van onze website en het plaatsen van nieuwe content


Coördinatie van onderstaande werkgroepen: Henk Hutten