U kunt zich als lid opgeven bij de secretaris of via het formulier op deze website.

De contributie bedraagt tot nadere aankondiging € 25,00 per kalenderjaar;

Gaat het lidmaatschap in na 1 juli dan wordt voor dat jaar 50% van de verschuldigde contributie in rekening gebracht.

hierin zijn begrepen:
– Lidmaatschap;
– Tijdschrift ‘HEEM Son en Breugel’
– Lezingen en organisatie excursies (niet de kosten van de excursies).
– Ondersteuning door onze vrijwilligers bij erfgoed-gerelateerde vragen.
– De mogelijkheid om u via de Erfgoedvereniging te abonneren op het tijdschrift ‘In Brabant’ tegen gereduceerd tarief.

De contributie voor verdere gezinsleden bedraagt tot nadere aankondiging € 15,00 per kalenderjaar.

Ons rekeningnummer bij de Rabo-bank is:

NL73 RABO 0198 8706 63
ten name van: Erfgoedvereniging Son en Breugel.