Wie geïnteresseerd is in de historie van Son en Breugel of op zoek is naar voorouders en familie kan daarvoor terecht bij de Erfgoedvereniging Son en Breugel, die iedere maandag van 9.30-16.00 uur open huis heeft in het Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Son en Breugel.
Daar zijn – betreffende Son en Breugel – op microfiche en in kopie beschikbaar:

 • Burgerlijke-Stand- en Bevolkingsregisters, nl. geboorteregisters 1811-1900,
  huwelijksregisters 1811-1926, overlijdensregisters 1811-1950,
  bevolkingsregisters 1850-1937, alle met alfabetische namenindex;
 • De namen en gegevens uit de akten van de Burgerlijke Stand 1811-1939,
  alfabetisch gerangschikt;
 • Doop-, trouw- en begraafboeken van 1697-1810 met alfabetische namenindex
  met transcriptie;
 • Een computerbestand (in HazaData) van ruim 26.000 namen met de gegevens uit de Doop-, Trouw- en Begraafboeken en de Burgerlijke Stand, en gezinsreconstructies 1700-1940.

 • Rechterlijk Archief 1555-1810 met ingangen en volledige alfabetische namenindex;
 • Notariëel Archief 1693-1747, met ingang en alfabetische namenindex;
 • Hoofdgeldlijsten 1702-1756, met transcriptie;
 • Bijlagen bij de borgemeestersrekeningen 1581-1809;
 • Cijnsboeken van de Heren van Helmond 1320-1850, voor de periode 1677-1850 bewerkt en voorzien van alfabetische namenindex;
 • Cijnsboeken van de Raad en Rentmeester Generaal 1550-1763;
 • Leggers en cohieren van de verpondingen 1648-1785;
 • Toponiemen 1785;
 • Kadasterkaarten 1832 met oorspronkelijke aanwijzende tafel;
 • Kohieren van de 100e penning 1569-1571, transcriptie;
 • Ingang op de borg- en ontlastbrieven 1680-1818;
 • Ingang op de akten van eigendomsoverdracht uit het notariëel archief 1811-1880;
 • Ingang op de resolutieboeken van de schepenen 1709-1804;
 • Ingang op onderwerp op de notulen van de gemeenteraad 1821-1931.


Al deze met alfabetische namenindex.


 • Een bidprentjesverzameling met alfabetische namenindex;
 • Een collectie van 18000 foto’s vanaf ongeveer 1880, te raadplegen op deze website;
 • Een collectie van 2500 dia’s, eveneens te raadplegen op deze website;
 • Een collectie negatieven van fotograaf Piet Vriens, omvattende ca. 100000 exemplaren uit de periode 1960-2000. Van de negatieven uit de jaren zestig zijn de meest markante opnames die van belang zijn voor Son en Breugel gescand, beschreven en te raadplegen op deze website (ca. 900 opnames).
 • Een uitgebreide documentatie specifiek gericht op Son en Breugel;
 • Krantenknipsels uit plaatselijke bladen vanaf 1982;
 • Een kleine Brabant-bibliotheek met historische, heemkundige en genealogische boeken en tijdschriften.

INFORMATIE:

Dhr. Paul Seesink, tel. +31613371518, e-mail: coordinatormg@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl