Wij zijn als ‘Heemkundekring Son en Breugel’ opgericht in 1974, de naamsverandering naar ‘Erfgoedvereniging Son en Breugel’ vond plaats in 2022. De vereniging heeft momenteel ruim 200 leden.

Wij doen onderzoek naar de geschiedenis van Son en Breugel, zetten ons in voor de bescherming van het plaatselijk erfgoed en bevorderen de belangstelling voor en de kennis van de eigen leefomgeving, streek en gebruiken.
Erfgoed kan worden omschreven als de plekken en objecten die we graag willen behouden. We waarderen deze culturele en natuurlijke plekken en objecten omdat ze van onze voorouders afstammen, mooi zijn, wetenschappelijk belang hebben of onvervangbare voorbeelden en bronnen van leven en inspiratie zijn.

Erfgoed legt onze maatstaven vast, het vormt onze referentiekaders en onze identiteit. Het bestaat vaak alleen nog maar, omdat er moeite is gedaan om het te behouden.”

Onze vereniging is een culturele ANBI, onder andere inhoudende dat giften en schenkingen (onder voorwaarden) voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Ook zijn wij geen erfbelasting verschuldigd over (de waarde van) een legaat of erfenis.

Onze jaarrekening kunt u vinden via deze link: jaarrekening 2022/2021

Meer informatie over onze vereniging kunt u vinden onder de andere sub-items in het menu.