Nieuwsbrief HEEMSCHUT september 2023

Nieuwsbrief HEEMSCHUT september 2023

Nieuwsbrief # 9                                 september 2023 Erfgoed in Twente: het bewaren waard!  
Hierbij nodigen wij u uit voor een gezellige en informatieve middag op zondag 15 oktober in het verenigingsgebouw bij het openluchtzwembad van het tuindorp Het Lansink in Hengelo.
Dit fraaie tuindorp liet de Firma Stork bouwen voor haar werknemers. Het laat zien wat een tuindorp met haar voorzieningen zo waardevol maakt voor de lokale samenleving.

Lees meer    

Gemeente voor de rechter in Haarlem  
Gemeente voor de rechter i.v.m. vergunningverlening voor zichtbare moderne penthouses aan de Grote Markt.

De gemeente heeft vorig jaar een vergunning verleend voor een door een ontwikkelaar ingediend bouwplan voor optopping van het Brinkmanncomplex met vijf penthouses van moderne vorm en materialen. Die worden goed zichtbaar vanuit verschillende toegangsstraten naar de Grote Markt. Daarmee heeft de gemeente voorrang gegeven aan dure penthouses boven het beschermde monumentale en historische stadsbeeld van de Grote Markt. Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft daarom beroep aangetekend bij de rechtbank Haarlem. De zitting vindt plaats op 27 september a.s. om 14.30 uur. Een eerdere zienswijze van Heemschut met bezwaar tegen het plan in 2022, is door vergunningver­lener het college van Burgemeester en Wethouders naast zich neer gelegd. Lees verder    
Denk mee met de Denktank Erfgoedcapaciteit!  
Binnen Nederlandse gemeente is een groot tekort aan deskundige erfgoedambtenaren. En de ambtenaren die er zijn, hebben vaak niet genoeg uren tot hun beschikking om hun taken goed uit te voeren. De urgentie van dit probleem lijkt bovendien niet te worden gevoeld door de gemeenten.

Met een denktank willen we zoeken naar een oplossing voor dit probleem: hoe kunnen we het urgentiebesef vergroten? En hoe sturen we aan op verandering? Heemschutters met affiniteit met dit onderwerp nodigen we uit om mee te doen met de Denktank Erfgoedcapaciteit.

Wij informeren u graag verder. Meer informatie en aanmelden    

Villa De Bijenschans tussen wal en schip geraakt  
Sloop dreigt voor Villa De Bijenschans in Hilversum! Uiterst zonde en onnodig, vindt Heemschut. Deze prachtige villa en tuin werden immers ooit al beschermd als provinciaal monument, maar geniet nu geen monumentale status. Heemschut verzoekt de RCE om De Bijenschans aan te wijzen als rijksmonumentaal ensemble!

Lees verder
       

Meesterwerk Aldo van Eyck bedreigd door interieuraanpassingen  
Samen met een groot aantal deskundigen ondertekent Heemschut de open brief voor het behoud van het interieur van de Algemene Rekenkamer.
De renovatieplannen houden geen rekening met de cultuurhistorische waarde van het pand. Het bijzondere ontwerp van Aldo van Eyck dreigt plaats te moeten maken voor een kantoortuin.

Lees verder
     
Excursie Amersfoort   

De jaarlijkse excursie van de Commissie Utrecht vindt plaats op 7 oktober a.s. in Amersfoort. De middag zal in het teken staan van gebiedsontwikkeling en nieuwe ontwikkelingen. De inloop is tussen 13.30 en 14.00 uur in De Observant (Stadhuisplein 7) met koffie/thee. Lees meer

  Vacature commissie Drenthe  

Bij Heemschut commissie Drenthe is behoefte aan een secretaris die van aanpakken weet, met hart voor erfgoed.
In de provincies voeren vrijwilligers het werk van Heemschut uit, hierbij ondersteund door het landelijk bureau van Heemschut.

Lees meer ____________________________  

Nieuwe reeks online lunch lezingen  

Op iedere eerste dinsdag van de maand starten wij weer met de organisatie van de lunchlezingen via Zoom. Dinsdag 7 november van 12:00 tot 13:00 uur zal de eerste lezing van een nieuwe reeks plaatsvinden. Het onderwerp is ‘Fabrieksschoorstenen’. Lees meer ________________

Symposium kerkelijk erfgoed in Bovensmilde  

Praat mee over de toekomst van kerkelijk erfgoed. Op vrijdag 13 oktober 2023 organiseert Heemschut in samenwerking met de Stichting Oude Drentse Kerken en de Stichting Drents Monument een symposium over de toekomst van het kerkelijk erfgoed in de Waterstaatskerk in Bovensmilde. Kerken zijn, ook voor niet-gelovigen, krachtige symbolen van een gemeenschap. Het zou mooi zijn als het kerkgebouw de centrale plaats in de gemeenschap zou innemen die het van oudsher had. Maar hoe doe je dat? En hoe financier je dat? Lees meer ____________________________  


Kennisbijeenkomst Omgevingsplan  

De Omgevingswet die op 1 januari 2024 ingaat, zal drastisch veranderen hoe er besloten zal gaan worden over alles wat met de omgeving te maken heeft. De nieuwe wet gaat over heel veel, maar zeker ook over het erfgoed. Daarbij is het gemeentelijk omgevingsplan de spil bij het bepalen hoe er met het erfgoed omgegaan zal worden. Bij het ingaan van de Omgevingswet zal in iedere gemeente een ‘tijdelijk omgevingsplan’ van kracht zijn. Daarna gaan gemeenten aan de slag met het definitieve omgevingsplan. Er zijn veel veranderingen op komst en hoe kunnen erfgoedorganisaties daar op inspelen? Dat is de centrale vraag op de Kennisbijeenkomst over het omgevingsplan en erfgoed op 27 oktober in Bar Beton in station Utrecht Centraal.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur en zal tot 16.30 uur duren. Zet de datum alvast in uw agenda. ____________________________
Van Heemschut, voor in de boekenkast:  
 
Afgelopen jaar kwamen in de vernieuwde Heemschutserie twee nieuwe boeken uit. Leesvoer voor de erfgoedliefhebber.

Deel 4 ‘Thamerlaan 14’ gaat over het eerste ontwerp van de wereldberoemde Amsterdamse School-architect Michel de Klerk in Uithoorn dat na actie van Heemschut werd gered.
Deel 5 ‘Religieus Erfgoed’ gaat over de problematiek rondom de kerken in Nederland. Wat is de toekomst van al dat Religieus Erfgoed? 
  Beiden delen kosten slechts 14,95 euro exclusief verzenden en zijn te krijgen via onze online winkel.      Website Email Facebook LinkedIn Twitter Link