Nieuwsbrief Erfgoed Brabant januari 2024

Nieuwsbrief Erfgoed Brabant januari 2024

Bekijk de webversie
logo Erfgoed Brabant
    Nieuwsbrief Januari 2024
Afbeelding
Nederland ondertekent Verdrag van Faro Op 10 januari heeft Nederland het Europese Verdrag van Faro ondertekend. Het Verdrag van Faro bevestigt dat erfgoed een brede functie kan hebben in de samenleving. Niet alleen voorwerpen, tradities of historische locaties zijn belangrijk maar ook de verschillende betekenissen en het gebruik van erfgoed nu. Het Verdrag van Faro stelt erfgoedparticipatie centraal, benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed en stuurt aan op actieve deelname aan erfgoed door publiek of erfgoedgemeenschappen.

Nu het verdrag is ondertekend start het ratificatieproces. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is al gestart met een uitvoeringsprogramma rondom Faro waarin het verdrag vertaald wordt naar de erfgoedpraktijk. Erfgoed Brabant is het Faro-thema en de werkwijze volop aan het verkennen binnen verschillende projecten. We houden jullie op de hoogte. Vragen? Neem contact op met collega Dieuwertje de Nigtere of Emma Goossens. Lees meer
Afbeelding
Documentaire ‘Hindostaanse immigratie – door de ogen van de vrouw’ 150 jaar geleden zette het eerste schip met contractarbeiders vanuit de haven van Calcutta koers naar Suriname. Het was het begin van wat we nu de ‘Hindostaanse immigratie’ noemen. Aan boord waren vooral mannen, maar naarmate er meer mensen naar Suriname emigreerden, kwamen daar steeds meer vrouwen bij. Maar wie waren die vrouwen eigenlijk? En waarom kozen ze ervoor om naar Suriname te vertrekken?

Op 24 januari draait in het Chassé theater in Breda de documentaire ‘Hindostaanse immigratie – door de ogen van de vrouw’. Nazaten van contractarbeiders vertellen hierin de verhalen die zij van hun ouders en grootouders hebben gehoord. Lees meer
Afbeelding
Het interview als verrijking van erfgoed Tijdens het symposium ‘Oral history een stap verder’ op 8 december jongstleden werd de Handreiking Collectie-interviews gepresenteerd. Hierin wordt toegelicht hoe interviews over objecten of groepen objecten uit museale collecties bijdragen aan een beter beheer en gebruik van die collecties. Van interviews met kunstenaars over de gebruikte materialen en technieken tot gesprekken over hoe bepaalde historische objecten gebruikt werden. In deze handreiking lees je hoe je zo’n interviewproject opzet, en uiteindelijk ook duurzaam bewaart. De handreiking werd gerealiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het Knooppunt Sprekende Geschiedenis. Lees meer
Onderzoek naar de sociale impact van corso en carnaval Het carnavalsseizoen is begonnen en daarmee ook het carnavalsdeel van het onderzoek van socioloog Stijn van Helmondt. Hij doet dit onderzoek in het kader van zijn Master ‘Social and Cultural Science’ aan de Radboud Universiteit. Voor het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst beantwoorden. Jij kunt ook helpen door de vragenlijst in te vullen. Ga naar de website of scan de QR-code en vul de vragenlijst in!  
Onderzoek naar de sociale impact van corso en carnaval Het carnavalsseizoen is begonnen en daarmee ook het carnavalsdeel van het onderzoek van socioloog Stijn van Helmondt. Hij doet dit onderzoek in het kader van zijn Master ‘Social and Cultural Science’ aan de Radboud Universiteit. Voor het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst beantwoorden. Jij kunt ook helpen door de vragenlijst in te vullen. Ga naar de website of scan de QR-code en vul de vragenlijst in!  
Lees meer
  Een vrouw zit aan een bureau achter een PC.   Kennismaking met collectieregistratiesystemen Maar liefst zeven leveranciers lichten op 30 januari hun collectieregistratiesysteem toe tijdens een online bijeenkomst georganiseerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland. Een uitgelezen kans om een beeld te krijgen van de mogelijkheden op dit vlak! Elk van de leveranciers laat zien hoe zij aansluiten op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.   Lees meer  
  Nieuwjaarsevent Netwerk Digitaal Erfgoed Kom op woensdag 24 januari naar de nieuwjaarsbijeenkomst van het Netwerk Digitaal Erfgoed. In de Stadshaven Brouwerij in Rotterdam vertellen netwerkpartners over Zuiderzeecollectie, Delfts aardewerk en Linked Open Limburg. En we heffen het glas op de start van de datawerkplaatsen!   Lees meer
80 jaar bevrijding Brabant: tijdelijk holocaustmonument in ‘s-Hertogenbosch Op 5 februari is de eerste bijeenkomst over een tijdelijk holocaustmonument in ‘s-Hertogenbosch. Met dit kunstwerk worden in september de weggevoerde en vermoorde joodse en Sinti inwoners van ‘s-Hertogenbosch herdacht. Dit gebeurt tegelijk met alle andere Holocaustslachtoffers uit Brabant. Het monument maken inwoners van ’s-Hertogenbosch samen met Stichting Verhalis. Iedereen is welkom. 

Afb. Jongeren maken naambordjes voor het tijdelijk monument (Eindhoven 2023) ©Jeroen Neus   Lees meer
Iederéén ken meedoen aan ’t Gròòt Berregs Diktee Dialectgenootschap de Berregse Kamer organiseert op woensdagavond 24 januari weer het Gròòt Berregs Diktee! Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen. Van beginnelingen tot dialectpuristen.    Rechthoek: afgeronde hoeken: Lees meer
  Negende Grwoot Wjeeldrechts Dikteej In 2020 werd het Grwoot Wjeeldrechts Dikteej voor het laatst gehouden. Na de coronacrisis werd de roep om een herstart echter steeds luider. Karnavalsstichting De Snoeken en Werkgroep Dialecten van Heemkundekring Het Zuidkwartier geven nu graag gehoor aan deze oproep. Op zondag 4 februari vindt in Café Boulevard aan de Raadhuisstraat 119 te Hoogerheide de negende editie plaats.  
  Lees meer