Nieuwsbrief Erfgoed Brabant december – 1

Nieuwsbrief Erfgoed Brabant december – 1

  Nieuwsbrief EB december deel 1                 Pabostudenten aan de slag bij heemkundekring   De Weeghreyse in Zundert onderzoekt komende maanden samen met Erfgoed Brabant en enthousiaste studenten van Pabo Avans Breda hoe zij het lesproject voor hun museum beter kunnen laten aansluiten bij de mogelijkheden van het onderwijs. Is jouw erfgoedinstelling ook benieuwd naar een samenwerking met Pabo-studenten? Neem dan vrijblijvend contact op met Erfgoed Brabant. Meer informatie >         Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)   In 2018 is de nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) in werking getreden. Met deze wet heb je onder andere van doen wanneer je collectie persoonsgegevens bevat. Op de speciale themapagina vind je alles over de wet, en wat deze betekent voor jouw erfgoedorganisatie. Meer informatie >             Brood bakken in Brabant   In het kader van haar Masteropleiding aan de UU deed Anne-Ruth Vos afgelopen jaar onderzoek naar brood bakken in de eerste helft van de 20e eeuw in Brabant. Op basis van haar onderzoek maakte Erfgoed Brabant video’s over het bakproces. Deze worden op 19 december online gepresenteerd, en iedereen is van harte welkom bij de presentatie! Meer informatie >         Kende gullie al… Guus Meeuwsen   In deze rubriek wordt iemand met een passie voor het Brabants voorgesteld. Guus Meeuwsen: ‘Ik geleuf nie dè ik ôôt Nederlaands geprôt heb vèurdè ik noar de kleuterschool ging. Iederêên prôtte overal gewôôn Allefs en as iemand beveurbild ùt Boal of Tilbùrg kwaam, dan heurde dè metêên, want dè was nie sjuust utzelfde.’ Meer informatie >  
          Nieuwjaarsbijeenkomst provincie Noord-Brabant   Altijd al een keer het Provinciehuis van Noord-Brabant van binnen willen zien of kennis willen maken met de commissaris van de Koning van onze mooie provincie? Dit is je kans! De provincie Noord-Brabant organiseert op donderdag 12 januari vanaf 15.00 uur diverse ontmoetingen in het provinciehuis en jij kunt kans maken om daarbij te zijn! Meer informatie >         Eerste STOPLAB-sessies in Eindhoven   Op 25 oktober vond tijdens de Dutch Design Week de eerste STOPLAB-sessies plaats. Textielontwerper Marjolein Keijsper onderzoekt de relatie tussen kloosters en textiel, en zet daarbij diverse gezelschappen aan het naaien en herstellen. Iets voor jou? Op 21 december vindt de volgende sessie plaats. Meer informatie >  
          Subsidie Mondriaan Fonds afschaffing slavernij   De Rijksoverheid stelt budget beschikbaar voor activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden. Op dinsdag 13 december organiseert het Mondriaan Fonds hierover een online informatie-bijeenkomst. Meer informatie >         Lang Leve Kunst   Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstbeoefening van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Het fonds geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken. Wil je een kunstproject voor ouderen starten? Dan kun je een aanvraag doen. Meer informatie >             Noordbrabants Historisch Jaarboek 2022   Op 16 december presenteert de Stichting Zuidelijk Historisch Contact het Noordbrabants Historisch Jaarboek 39 in Breda. Het jaarboek 2022 is een speciale uitgave in samenwerking met Colloquium De Brabantse Stad en heeft als thema ‘Stad en territorium. De perceptie en representatie van stad en vorstendom in Brabant’. Meer informatie >