Nieuwsbrief ANV Het Groene Woud – zomer 2023

Nieuwsbrief ANV Het Groene Woud – zomer 2023

  De dagen zijn op zijn langst en de afgelopen tijd was er tropisch weer: het is zomer. Voor veel agrarisch ondernemers is het spreekwoordelijk een hete zomer. Er is onzekerheid aan de keukentafel door het klappen van het landbouwakkoord. Desondanks zijn er voldoende zaken waar we wel trots op kunnen zijn. 

Hierbij de zomer nieuwsbrief van Agrarische Natuur Vereniging Het Groene Woud. 

Bestuur ANV Het Groene Woud
Forward to Friend
De Algemene Ledenvergadering van ANV Het Groene Woud vindt plaats op donderdag 6 juli 2023. Tijdens de vergadering wordt het verslag van de afgelopen vergadering besproken. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven over het financiële verslag en jaarverslag van 2022. De actualiteiten worden besproken. Als afsluiting komt Mirja Kits en/of Marnix van der Kruis van het waterschap de Dommel informatie delen ten behoeve van de watertransitie. Verderop in de nieuwsbrief leest u meer over dit onderwerp.
ALV Het Groene Woud: ’t Zand vanaf 20.00 uur
Zalencentrum ’t Zand, Bestseweg 52, 5688 NK Oirschot.
Ontvangst met koffie en thee vanaf 20.00 uur
Aanvang vergadering om 20.15 uur
   


ANV-lid in de schijnwerpers:
Maarten van Hoof
Ons ANV lid Maarten van Hoof uit Olland, gemeente Meierijstad, teelt en verkoopt met liefde (h)eerlijke en pure producten. Voor het fruit kunt terecht voor alle producten van zijn eigen land om uw seizoensmaaltijd compleet te maken. Voor de lekkerste asperges van Brabant kun je volgend jaar weer terecht. Maarten staat garant voor de kwaliteit die je proeft. Die was laatst ook op Omroep Brabant te zien bij het programma lekker van streek van chef kok Danny Jansen. Wist u ook al dat de producten van Maarten een bijzonder goede nasmaak hebben? Duurzaamheid staat bij Maarten namelijk hoog in het vaandel.

Als het om duurzaamheid gaat, ziet Maarten nog te vaak landbouwgrond verloren gaan aan zonneweides. Daarom heeft hij een oplossing door zachtfruit te telen onder doorzichtige zonnepanelen. Naast het voordeel dat de grond een dubbele functie heeft, bieden de panelen bescherming voor extreme weersomstandigheden. Verbranding, wind en slagregen wordt voorkomen. Normaal wordt de vrucht drooggehouden met een folie om schimmelvorming te voorkomen. De panelen vormen in dit geval een paraplu voor de vruchten. Die ook nog eens een aantal jaren meegaat. Maarten heeft het grootste agri-PV project boven zachtfruit van Europa. Zo’n 25 duizend zonnepanelen beschermen zijn frambozen. De panelen wekken voldoende groene stroom op voor bijna 3.000 huishoudens. Nu u dit weet, smaken die frambozen extra lekker.

Ga zelf proeven en beleven en bezoek Maarten in zijn landwinkel aan de Roest 2A in Olland of de versautomaat (24/7) aan de Schootsedijk 35 in Olland

Bent of kent u ook iemand die het verdient om in de volgende nieuwsbrief in de schijnwerpers te worden gezet? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar anvhetgroenewoud@gmail.com!  


    Watertransitie de grote uitdaging
De droge zomers in 2018, 2019 en 2020 en wateroverlast in 2021 laten zien hoe groot onze uitdaging is m.b.t. waterbeheer. In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 heeft het waterschap de toekomstige ambities voor het waterbeheer vastgesteld. Met dit plan slaat het waterschap een geheel andere route in die meer robuust en flexibel is. Zo zijn de ambities gefocust op een integrale aanpak door meer de samenwerking op te zoeken met diverse partners. Daarnaast is het plan gericht op water vasthouden i.p.v. afvoeren en wordt er niet meer alleen naar het beekdal gekeken, maar ook naar het gehele gebied. In met name de samenwerking te zoeken en verbinding te leggen met diverse partijen ziet het waterschap veel kansen.

Waterschap de Dommel
Tot 2050 werkt Waterschap de Dommel samen met gebiedspartners, inwoners, boeren en bedrijven aan een waterhuishouding die in evenwicht is met natuur en omgeving. De komende jaren komt er een andere aanpak. De ambitie voor het waterschap is: In 2050 willen we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en een watersysteem dat daarbij past. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 juli komt Mirja Kits en/of Marnix van der Kruis van Waterschap de Dommel meer vertellen over deze watertransitie.  
    Gratis bloemrijk mengsel
Het bestuur van Agrarisch Natuurverenging Het Groene Woud zet zich graag in om de biodiversiteit een extra impuls geven. Daarvoor heeft het bestuur dit jaar wederom gratis zaaizaad beschikbaar gesteld. Voorwaarde daarbij is dat het om extra bloemenranden gaat: het in te zaaien land mag dus niet onder contract staan van het collectief of het Stimuleringsregeling Landschap (Stila). De eerste resultaten van het ‘ANV HGW mengsel’ zijn al zichtbaar. Het mengsel bloeit nog door tot eind oktober! Het zorgt ook voor extra wintervoedsel.

Geïnteresseerden kunnen voor volgend jaar contact opnemen met Hans van Gastel. Maximaal 1 zakje zaaizaad per lid (3 kg) waarmee 1.200 m2 ingezaaid kan worden. 

   
     
       
ANV Het Groene Woud is een vereniging voor agrarisch ondernemers en natuur liefhebbers. De vereniging richt zich op het in stand houden van het landschap en de biodiversiteit. Het werkgebied van ANV het Groene Woud ligt tussen de stedendriehoek Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.
Contact: Schijndelsedijk 9A, 5291 PL Gemonde / Boxtel E-mail: anvhetgroenewoud@gmail.com    .    Lidmaatschap
  ANV Het Groene Woud wil het ledenaantal laten groeien. Voor slechts € 25 per jaar bent u lid. Daarvoor krijgt u een ‘gezellige avond uit’ tijdens de jaarvergadering. Ontmoet je andere mensen die agrarische natuur een warm hart toedragen. En heeft u invloed op uw omgeving. Bovendien heeft u als lid van de ANV ledenkortingen. Als lid van de ANV is het lidmaatschap van het collectief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Midden Brabant gratis.  Geinteresseerd in het lidmaatschap? Download hier het formulier en schrijf je in.


    Agenda

Voor alle mensen die meer van hun eigen omgeving willen genieten, zijn een aantal tochten opgenomen. Kijk hier voor de actuele agenda op de site van ANV het Groene Woud
   
Heeft u een bijeenkomst die interessant is voor leden van ANV Het Groene Woud. Mail naar:  anvhetgroenewoud@gmail.com
Neem contact op met ANV HGW
Heb je een vraag van wil je iets delen in de volgende nieuwsbrief van 21 september, stuur een mail naar  anvhetgroenewoud@gmail.com

Ons adres:
Schijndelsedijk 9A, 5291 PL Gemonde/Boxtel