Naamsverandering

Naamsverandering


Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in februari 2020 is voorgesteld de naam van onze vereniging te wijzigen van “Heemkundekring Son en Breugel” naar “Erfgoedvereniging Son en Breugel”. De hiervoor benodigde statutenwijziging en de wijziging van het Huishoudelijk Reglement zijn op extra (digitaal gehouden) Algemene Ledenvergaderingen goedgekeurd.

Inmiddels is op 12 april 2022 ook de akte van statutenwijziging gepasseerd en is de naamswijziging ook formeel een feit.

De nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement staan hier.