Jaarstukken 2022/2021

Onderstaand ziet u de balans en exploitatierekening over 2022 met daarnaast de vergelijkende cijfers over 2021 en voor wat betreft de exploitatie ook de begroting 2022.

Met eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester:

penningmeester@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl