Frans Wilbrink ontvangt het zilveren draaginsigne van Brabants Heem.

Frans Wilbrink ontvangt het zilveren draaginsigne van Brabants Heem.

apr 22, 2022 Verslagen

Frans Wilbrink droeg begin dit jaar het secretarisschap van inmiddels Erfgoedvereniging Son en Breugel over aan Thom van Dommelen.  Hij blijft weliswaar lid van het bestuur, maar de wijze waarop hij gedurende ruim 17 jaar met grote inzet  en nauwkeurigheid invulling heeft gegeven aan de functie van secretaris was meer dan een goede reden om hem te onderscheiden met het zilveren draaginsigne van Brabants Heem. Voorzitter Sjef den Uijl reikte tijdens de Algemene Ledenvergadering, op 12 april jl. in het Vestzaktheater in Son en Breugel, de onderscheiding en de daarbij behorende oorkonde uit.

Natuurlijk waren er bloemen voor Ineke, de echtgenote van Frans, en werd met een traditioneel ‘blauw handje’ (brandewijn met bruine suiker) een toast uitgebracht op Frans.Frans blijft zich binnen Erfgoedvereniging Son en Breugel bezig houden met de werkgroep Beeld en Geluid en het verzorgen van regelmatige publicaties in het lokale weekblad en op sociale media.