Fotoboek: ‘Son en Breugel van boven’

Ronald Otter stelde dit fotoboek samen met tussen juni 2017 en april 2019 gemaakte luchtfoto’s van onze gemeente.

Het kwam tot stand op initiatief van PLUS Marcel en Jeannette Verhoeven in samenwerking met de Rabobank die ons in de gelegenheid stelde dit boek nu ter verkoop aan te bieden.

De prijs bedraagt € 12,50 en het is verkrijgbaar bij de Erfgoedvereniging in het Oude Raadhuis, Markt 1, Son en Breugel.

Ook kan het besteld worden door overmaking op bankrekeningnummer  NL73 RABO 0198 8706 634
ten name van Erfgoedvereniging Son en Breugel, onder vermelding van:
‘Fotoboek Son en Breugel van boven’.
Indien u het boek per post wilt ontvangen moet u rekening houden met € 6,95 verzendkosten en dient u derhalve € 19,45 over te maken.

U ondersteunt met uw aankoop ook onze vereniging.