Dick van Hattum benoemd tot erelid

Dick van Hattum benoemd tot erelid

mei 12, 2022 Verslagen

Op de recente Algemene Ledenvergadering is, op voorstel van het bestuur, Dick van Hattum bij acclamatie benoemd tot erelid van onze vereniging.

Dick heeft begin dit jaar te kennen gegeven zijn bestuurstaken te willen neerleggen maar zal zich blijven bezighouden met de lay-out en vormgeving van onze publicaties.

Omdat hij als bestuurslid steeds met grote betrokkenheid en nauwgezetheid de hem toegewezen taken heeft uitgevoerd en zich ook na het neerleggen van die functie als betrokken vrijwilliger mede blijft inzetten voor de totstandkoming van onze publicaties is deze benoeming meer dan verdiend.

Dick, die op de Ledenvergadering niet aanwezig kon zijn, werd op 11 mei jl. thuis met deze benoeming verrast door onze Voorzitter Sjef den Uijl die hem na een korte speech de bij de benoeming behorende oorkonde uitreikte. Natuurlijk waren er daarnaast ook bloemen als dank aan Hiltje, de vrouw van Dick, die onze vereniging ook een warm hart toedraagt en haar man maar al te vaak moet missen als hij achter de computer voor ons bezig is.