Categorie: Verslagen

Dick van Hattum benoemd tot erelid

Op de recente Algemene Ledenvergadering is, op voorstel van het bestuur, Dick van Hattum bij acclamatie benoemd tot erelid van onze vereniging. Dick heeft begin dit jaar te kennen gegeven zijn bestuurstaken te willen neerleggen maar zal zich blijven bezighouden met de lay-out en vormgeving van onze publicaties. Omdat hij als bestuurslid steeds met grote
Lees verder...