Categorie: Verslagen

Verslag ALV 12 april 2022

 VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENGADERING GEHOUDEN OP DINSDAG 12 APRIL 2022  Plaats:             Vestzaktheater, Son  Aanvang:         20.00 uur  Aanwezig:       Bestuur en leden, tezamen circa 25 personen  1.         Opening  Voorzitter Sjef den Uijl opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter vraagt om een moment van stilte voor de leden die ons in
Lees verder...

Verslag lezing: “12.000 jaar bewoningsgeschiedenis van Son en Breugel aan de hand van archeologisch onderzoek”

Op 20 oktober heeft Ria Berkvens, sinds 2007 werkzaam als regioarcheoloog bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, voor ons een lezing verzorgd in het Dommelhuis. Nadat we door een misverstand in de communicatie niet terecht konen in de theaterzaal moest nog snel een zaal op de eerste verdieping in orde worden gemaakt maar met vereende krachten lukte
Lees verder...

Dick van Hattum benoemd tot erelid

Op de recente Algemene Ledenvergadering is, op voorstel van het bestuur, Dick van Hattum bij acclamatie benoemd tot erelid van onze vereniging. Dick heeft begin dit jaar te kennen gegeven zijn bestuurstaken te willen neerleggen maar zal zich blijven bezighouden met de lay-out en vormgeving van onze publicaties. Omdat hij als bestuurslid steeds met grote
Lees verder...