Categorie: Nieuwsberichten

Dick van Hattum benoemd tot erelid

Op de recente Algemene Ledenvergadering is, op voorstel van het bestuur, Dick van Hattum bij acclamatie benoemd tot erelid van onze vereniging. Dick heeft begin dit jaar te kennen gegeven zijn bestuurstaken te willen neerleggen maar zal zich blijven bezighouden met de lay-out en vormgeving van onze publicaties. Omdat hij als bestuurslid steeds met grote
Lees verder...

Naamsverandering

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in februari 2020 is voorgesteld de naam van onze vereniging te wijzigen van “Heemkundekring Son en Breugel” naar “Erfgoedvereniging Son en Breugel”. De hiervoor benodigde statutenwijziging en de wijziging van het Huishoudelijk Reglement zijn op extra (digitaal gehouden) Algemene Ledenvergaderingen goedgekeurd. Inmiddels is op 12 april 2022 ook de akte
Lees verder...

Oproep voor ‘Heem Son en Breugel’

De redactie van ons tijdschrift ‘Heem Son en Breugel’ vraagt versterking. Het kost de beide redacteuren steeds meer moeite en zij zouden dan ook graag in contact willen komen met enkele nieuwe medewerkers, zowel vanuit de eigen kring als daarbuiten. Wie zoeken wij?Medewerkers die kunnen vertellen over de geschiedenis en het erfgoed van Son en
Lees verder...