Bronnen

Bronnen

 • – logboek van pastoor Dobbelsteen 1857-1864
 • – correspondentie pastoor Hussen aan het Bisdom in 1947
 • – logboek van pastoor Pulskens 1960
 • – memoriaal van het kerkbestuur 1960-1969
 • – bouwontwerptekeningen St. Petrus’ Bandenkerk d.d. september 1958
 • – Archeologisch Basis Register 1992
 • – raadpleging Geit Emmery, vrijetijds-archeoloog
 • – raadpleging Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, ‘s-Hertogenbosch
 • – boek Jos Bekx: ‘Wilhelminakanaal – feiten en herinneringen’, 2013
 • – boekje Jan Burgers en Uco Egmond: ‘De Zwaan – de huiskamer van Son en Breugel’, 2013
 • – boek Jean Coenen: ‘Die men heijt Van Kijmenaden’, 1978
 • – boek Jean Coenen: ‘Son en Breugel, van oudsher een kruispunt van wegen’, 1999
 • – boek Jean Coenen: ‘Gegeven Sint-Barbaradag 1300’, 2000
 • – boek Comité ‘50 jaar Bevrijding Son en Breugel’: ‘Son en Breugel vrij 1944-1994’, 1994
 • – Simon Forty en Tom Timmermans: ‘Operatie Market Garden’, 2018
 • – Simon Forty en Stephen Smith: ‘101st Airborne Market Garden 1944’, 2017
 • – boekje gemeente Son en Breugel: ‘Son en Breugel – gezien door de Commissaris der Koningin 1898-1923’
 • – boek erfgoedvereniging Heemkundekring Son en Breugel: ‘Son en Breugel 1960-1970’, 2014
 • – Erfgoedvereniging Son en Breugel: ‘Heem Son en Breugel’, alle edities van 1976 tot 2022
 • – boek Wies van Leeuwen: ‘De verdwenen kerken van Noord-Brabant’, 2017
 • – gemeentegids Son en Breugel,  edities 1960 en 1977
 • – persartikel in Eindhovens Dagblad: ‘Vuurstenen onthullen kamp uit de Steentijd’, 5 oktober 2004
 • – persartikel in Eindhovens Dagblad: ‘Weer opgravingen op Ekkersrijt’, 5 november 2012
 • – persartikel in Forum: ‘Archeologie uit Son en Breugel in Rijksmuseum voor Oudheden’, 14 juni 2016
 • – persartikel op mooisonenbreugel.nl: ‘Weer een stukje Sonse historie ontdekt – deel 1’, 25 mei 2019
 • – persartikel op mooisonenbreugel.nl: ‘Weer een stukje Sonse historie ontdekt – deel 2’, 1 juni 2019
 • – ADC ArcheoProjecten: rapport 4757: archeologisch veldonderzoek locatie De Zwaan, Son
 • – Bureau Arcure: evaluatierapport Son Nieuwstraat-De Bontstraat,  november 2020
 • – Bureau BAAC: archeologisch veldonderzoek op locatie Kerkplein, 2003
 • – Bureau BAAC: rapport 03.148: archeologische verwachtingskaart van de dorpskern van Son, 2004
 • – Bureau BAAC: rapport 04.065: inventariserend veldonderzoek op locatie voormalige pastorie, 2004
 • – Bureau BAAC: rapport 04.185: inventariserend veldonderzoek op locatie Nieuwstraat, 2005
 • – Bureau BAAC: rapport A-09.0139: archeologisch veldonderzoek op locatie Son Pastorie, 2009
 • – Bureau BAAC: rapport 16.0031: archeologisch veldonderzoek op locatie voormalig BetonSon, 2016
 • – rapport opgravingen Hooidonkse Akkers 1967-1974
 • – Michiel Emmery: archeologie-plattegrond Kerkplein Son, augustus 2017
 • – Bureau Past2Present: ‘rapport 543 Archeologische waarden- en verwachtingenkaart Son en Breugel’, 2009
 • – gemeente Son en Breugel: ‘Archeologie als nieuwe conditie in de bestemmingsplannen van de gemeente’
 •   Son en Breugel’, april 2009
 • – gemeente Son en Breugel i.s.m. archeologische werkgroep Wadna o.l.v. Geit Emmery:  ‘Archeologische 
 •   Verwachtingskaart’, 2009
 • – www.erfgoedgeowiki.nl/index.php?title=Opgravingen_Betonson_in_Son
 • www.sonenbreugel.filmenfotobank-nb.nl
 • – www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/713
 • – www.lottezaaijer.nl/oude-pastorie-breugel
 • – www.historiek.net/heilige-roomse-rijk-962-1806-samenvatting-tijdlijn/75861
 • – www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php
 • – www.onssonenbreugel.nl/nieuws/archeologie-uit-son-en-breugel-in-rijksmuseum-van-
 •   oudheden/?fbclid=IwAR1PcyxDqpX3lvop4lgMOa8g-LPnELkjnd4OrNQIkk9jG5p4A-6qSezOpm
 • – www.docplayer.nl/115655973-Mededelingenblad-heemkundekring-son-en-breugel.html (februari 2018)
 • – www.allemolenskaart.nl
 • – www.zoeken.allemolens.nl/tenbruggencatenummer/03100%20c
 • – www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=03101
 • – www.zoeken.allemolens.nl/tenbruggencatenummer/02611
 • – www.brabantserfgoed.nl
 • – www.familiestakenburg.nl/index.php/geschiedenis/8-de-voormalige-priorij-van-hooidonk

TERUG