Agenda ALV 10 maart 2023

Agenda ALV 10 maart 2023

Onze leden worden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op

vrijdagmiddag 10 maart 2023 van 13.30 tot 14.45 uur in het Dommelhuis

Dit keer niet op een avond maar ’s-middags vanaf 13.30 uur in het Dommelhuis (Vestzaktheater).

Het huishoudelijk gedeelte, alleen bestemd voor leden, duurt tot 14.45 uur.

Daarna zijn ook niet-leden van harte uitgenodigd om, vanaf 15.00 uur tot ca 16.00 uur te kijken naar films uit de ‘oude doos’ over Son en Breugel.

HUISHOUDELIJK GEDEELTE (13.30 uur tot 14.45 uur, alleen voor leden)

Agenda:

 1. Opening
 2. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2022 (zie onder het menu-item ‘Actueel’ en dan onder ‘Algemene Ledenvergadering’)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag over 2022 (zie onder het menu-item ‘Actueel’ en dan onder ‘Algemene Ledenvergadering’)
 5. Financieel verslag over 2022 (wordt op de vergadering uitgereikt)
 6. Verslag van de kascommissie over 2022
 7. Benoeming van de kascommissie voor 2023
 8. Begroting 2023 (staat op het financieel verslag over 2022)
 9. Bestuursverkiezing
  Dit jaar zijn reglementair aftredend Sjef den Uijl, Carel Verdonschot en Thom van Dommelen. Alle drie de bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Volgens de Statuten (art. 9) en het Huishoudelijk Reglement (art. 7.2) kunnen ook leden een bestuurs-kandidaat voordragen. Dit dient als volgt te gebeuren: Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot vóór de algemene ledenvergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden, onder overlegging aan het bestuur van een schriftelijke voordracht met vijf handtekeningen van leden en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. Voor elk te kiezen bestuurslid mag een lid slechts twee voordrachten ondertekenen.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Pauze tot 15.00 uur en inloop overige geïnteresseerden voor de films

Na de pauze zal Frans Wilbrink tot ca. 16.00 uur films presenteren waaronder de film Son en Breugel 1963, gemonteerd en voorzien van ondertiteling door Jos Berndsen

De personen die voorkomen in de film “Son en Breugel 1963” zijn – op enkele uitzonderingen na – door Jos Berndsen in samenwerking met Wim van Tits en Karel Vissers voorzien van namen. De nog ontbrekende namen gaan we met alle leden en belangstellenden proberen te achterhalen. We tonen dus alleen de scenes waarin de betreffende nog naamloze personen voorkomen.

Daarna gaan we de gehele film “Son en Breugel 1968” bekijken. Deze film is minder bekend dan die uit 1963 maar is zeker zo interessant. De film duurt ongeveer 40 minuten.