Maand: januari 2023

Nieuwsbrief Brabants Heem 1-2-2023

    Jaarverslag 2022 Het bestuur van Brabants Heem heeft in zijn eerste vergadering van 2023 het jaarverslag  over 2022 vastgesteld. Daarin staan de activiteiten van de stichting vermeld.Lees verder>>     Kopij De Koerier 96 De 96e uitgave van De Koerier, het kwartaalblad van Brabants Heem verschijnt begin maart. Kopij voor deze editie kan
Lees verder...

Verslag ALV 12 april 2022

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENGADERING GEHOUDEN OP DINSDAG 12 APRIL 2022  Plaats: Vestzaktheater, Son / Aanvang: 20.00 uur / Aanwezig: Bestuur en leden, circa 25 personen  1.         Opening  Voorzitter Sjef den Uijl opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter vraagt om een moment van stilte voor de leden die ons in 2021 zijn
Lees verder...

Alle goeds voor het nieuwe jaar

Bestuur en vrijwilligers van Erfgoedvereniging Son en Breugel wensen onze leden, sponsoren en begunstigers het allerbeste en vooral en goede gezondheid voor 2023. Alleen dankzij uw ondersteuning kunnen wij onze activiteiten voortzetten. Ook dit jaar zullen wij weer van ons laten horen!