10. eenentwintigste eeuw

10. eenentwintigste eeuw

2000 – 2010

In 2001 dreigt Eindhoven de gemeente Son en Breugel te annexeren. Met de campagne ‘Dorpspower’ worden op een stralende zondag onder luidsprekergebrul en loeiende brandweersirenes 9.000 handtekeningen opgehaald als poging om Den Haag op andere gedachten te brengen. Een massaal bezochte manifestatie lardeert deze actie, maar de redding komt door de val van het kabinet ‘Kok II’, geïnitieerd door Jan Pronk. De regering struikelt over de nasleep van de val van Screbrenica in 1995. Het annexatieplan van Minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken en burgemeester Rein Welschen van Eindhoven sneuvelt abrupt.

De nieuwe snelweg A50 van Eindhoven naar Nijmegen komt in 2003 gereed, waarop van de ene op de andere minuut het plots muisstil wordt in het centrum van Son. Ineens geen 30.000 auto’s per dag meer, maar decimering ervan. Allengs zal het echter aanzwellen, aangezien ook op deze nieuwe snelweg al rap dagelijkse avondfiles ontstaan. Son wordt weer een sluiproute. Vóór het zover is, wordt de Nieuwstraat vanaf de rotonde Driehoek / Eindhovenseweg tot aan de gemeentegrens met Sint-Oedenrode volledig heringericht. Hieraan wordt 12 miljoen euro besteed – de tweede ombouw binnen 40 jaar.

In 2008 sneuvelt het met ondergrondse parkeergarage bedachte plan ‘Visie Kerkplein’ in het centrum van Son op de hoogste classificatie archeologische waarde van de ondergrond.

Aan de noordrand van Son wordt vanaf 2008 tot 2022 de wijk ‘Sonniuspark’ ontwikkeld.

2010 – 2020

Breugel verliest in 2010 haar laatste van de diverse cafés: De Bonkelaer (anno 1920)

De reeds decennia lang geplande noordelijke randweg Eindhoven richting Helmond-Noord zou de voltooiing van de Ruit om Eindhoven moeten vormen. Uiteindelijk gaat dit plan in 2015 definitief van tafel.

De reeds in de jaren ’00 ingezette ontkerkelijking gaat steeds harder – aan de katholieke mis in Son wordt in 2017 door nog geen 100 gelovigen meer deelgenomen. Het bisdom besluit dan ook de kerk te sluiten en voor 1,1 miljoen euro aan de gemeente te verkopen. Met Kerst 2017 gaat het licht  uit en dreigt sloop om plaats te maken voor een hypermodern MFA (multifunctionele accommodatie). Overwinterende vleermuizen blokkeren begin 2018 de sloop en de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen doen het MFA-plan de das om: de coalitie wordt door 70% van de bevolking weggestemd. Zo wordt alsnog in 2020 besloten om – na volksraadpleging met vijf ontwerpen – de kerkhal voor 9 miljoen euro om te bouwen naar MFA. Het plein-aanzicht is gered.

2020 – heden

In 2022 wordt het uiteindelijke MFA, gedoopt ’Dommelhuis’, in gebruik genomen. Daarheen verhuizen het Vestzaktheater, de bibliotheek, de harmonie Pro Honore et Virtute, het Centrum voor Maatschappelijke Deelname en Radio Son en Breugel en worden diverse gebruiksfuncties toegevoegd.

TERUG